آدرس: اهواز -گلستان - خیابان فروردین- تقاطع اسفند -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

اطلاعیه جذب نیرو بصورت شرکتی

اطلاعیه جذب نیرو بصورت شرکتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز به¬استناد مجوز شماره 369/209/د تاریخ 23/1/96معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت شهرستانهای اندیمشک(الوار گرمسیری)و دشت آزادگان در رشته¬ی شغلی نگهبان در نظر دارد تعدادی از آقایان واجد شرایط(صرفاً افراد بومی شهرستان) را از طریق آزمون با رعایت مفاد دستور العمل خرید خدمات نیروی حفاظت فیزیکی و گزینش به¬صورت خرید خدمت بر اساس شرایط مشروحه در آگهی آزمون¬کارگیری نماید.

آگهی پذیرش بهورز بصورت استخدام پیمانی

آگهی پذیرش بهورز بصورت استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندي شاپور اهواز برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل «نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی» و «دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز»در نظر دارد از محل سهمیه های استخدامی شماره 7342/209/د مورخ 10/12/1394 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از محل مجوزهای شماره¬ی 38670 مورخ 18/3/1394 سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور تعداد68 نفربه صورت پیمانی و با استناد بند 27 مصوبات چهلمین جلسه هیات امنای دانشگاه در تاریخ 22/2/93 و در راستای تبصره 5ماده 31 آئین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی تعداد 76 نفر به صورت قرار دادی از افراد واجد شرایط را ازطریق آزمون عمومی، تخصصی، مصاحبه و گزینش برای پذیرش رشته¬ی شغلی بهورز استخدام نماید

خوش آمدید

تنها مرجع رسمی انتشار و اطلاعیه‌های مربوط به استخدام در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، این وبسایت می باشد؛ در صورت وجود برنامه جدید برای استخدام، امکان تکمیل فرم‌های مربوطه صرفاً از طریق همین وبسایت فراهم خواهد بود. لطفاً از پرکردن هرگونه فرم استخدام به نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز در دیگر سایت‌ها خودداری کنید.

لیست خبرها

چاپ فرم تکمیل شده ثبت نام

کاربر گرامی

جهت نمایش بهتر سایت از مرورگر FireFox استفاده نمایید