سامانه جذب نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

فراخوان پذیریش نیرو

فراخوان پذیریش نیرو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در شبکه¬ی بهداشت و درمان رامهرمز از واحد های تحت پوشش، در نظر دارد تعدادی از افراد واجد شرایط را از طریق مصاحبه تخصصی وگزینش «به صورت شرکتی» با توجه به شرایط مندرج در آگهی بکارگیری نماید

اطلاعیه

اطلاعیه

پیرو فراخوان تاریخ 08/04/95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز(جذب نیرو بصورت شرکتی) برای خدمت در شبکه بهداشت و درمان امیدیه، متقاضیان واجد شرایطی که مدارک خود را ارایه نموده ا ند به همراه داشتن مدارک شناسایی در روز دوشنبه تاریخ 25/05/95 راس ساعت 9 به نشانی: اهواز-امانیه – خیابان خرم –ساختمان معاونت درمان – سالن اجتماعات جهت انجام مصاحبه مراجعه نمایند. ضمناً: متقاضیان در صورت دارا بودن شرایط ذیل، مدارک مربوطه را درزمان تعیین شده( 25/05/95) می بایست به مسئولین ذیربط تحویل نمایند.

دریافت اطلاعیه

پرسش و پاسخ

جهت رفع مشکلات خود از صفحه از صفحه تماس با ما استفاده کنید

لیست خبرها

چاپ فرم تکمیل شده ثبت نام

کاربر گرامی

جهت نمایش بهتر سایت از مرورگر FireFox استفاده نمایید